vaccinatie puppy

Bij een inenting wordt een kleine hoeveelheid vaccin ingespoten. Het zorgt ervoor dat het dier zelf afweerstoffen tegen de ziektekiemen gaat aanmaken. Wanneer het dier later met de ziekte in aanraking komt en wordt besmet, zijn er al afweerstoffen aanwezig en wordt het dier niet ziek. 


Op 6 weken leeftijd: bij fokker puppyvaccinatie tegen hondenziekte en parvo

Op 8 weken gaat pup naar nieuwe baas

Op 9 weken: vaccinatie tegen ziekte van Weil en Parvo (eventueel kennelhoest)

Op 12 weken : vaccinatie tegen hondenziekte, leverziekte, ziekte van Weil en parvo =cocktail

Op 15 maanden : wederom cocktail vaccinatie


Daarna geldt:

Voor de ziekten, die door een virus veroorzaakt worden, zoals hondeziekte, parvo en 

leverontsteking, geldt voor de hond één keer inenten per drie jaar. Dit heet selectief 

vaccineren: niet meer en vaker dan nodig is!