Wet bescherming persoonsgegevens

Wat houdt deze nieuwe wet in? Welke gegevens van U worden door ons opgeslagen?

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Deze Europese Verordening is ter bescherming van de privacy van elke Europese burger.

Wat wordt van U opgeslagen in onze computer?

        Naam Achternaam + voorletter(s)
                   Adres
                Woonplaats
             Telefoonnummer
                Mailadres
          Gegevens van uw dieren

U kunt uw gegevens altijd bij ons opvragen!