Het chippen heeft veel voordelen!

Het chippen van het dier wordt steeds meer gedaan. Voor de hond is het zelfs verplicht. 

Het kan ook heel veel opleveren; degenen die een chipreader hebben, kunnen vaak smakelijk over hun zoekresultaten vertellen. Zo is het bij ons in de praktijk gebeurd dat een rode kater in Glimmen gevonden was en thuis hoorde in Sneek. Met de chipreader konden we het chipnummer lezen en via internet was de eigenaar zo opgespoord. Kat en baasje werden zo in korte tijd weer herenigd. Mogelijk dat de kater in een openstaande vrachtauto gekropen is en zo "ontvoerd” werd….

Het chippen gaat eigenlijk net zo als het geven van een injectie. De naald is alleen dikker waarin de chip zit. Doorgaans wordt de chip onder de huid aan de linker zijde van de hals geplaatst. Soms is het te voelen: als een klein, dun staafje.
 

De transponder wordt na verloop van tijd omgroeid door het weefsel en blijft zo goed op zijn plaats zitten. Chippen wordt inmiddels al vele jaren gedaan. Het heeft geen nare bijeffecten, mits het correct wordt uitgevoerd.

Controleer de gegevens van uw dier op : www.chipnummer.nlZo kunt u kijken of uw dier geregistreerd is en bij welke databank.

Juist in de vakantieperiode raken veel huisdieren zoek. Huisdieren die mee gaan op vakantie verdwalen eerder in een nieuwe omgeving. Een huisdier dat thuisblijft of bij een oppas wordt achtergelaten kan ook nog wel eens weglopen omdat de situatie vreemd is of omdat de oppas niet zo goed bekend is met het dier. Een dier dat gechipt is én bij een databank geregistreerd staat, kan gemakkelijk met zijn baasje herenigd worden. Zonder chip kan het dier niet geïdentificeerd worden en zonder registratie bij een databank zijn de adresgegevens van de eigenaar niet bekend.

 

Vaak moet de eigenaar zelf zorg dragen voor de registratie. Een ander misverstand is dat men denkt dat de adresgegevens van de eigenaar op de chip zelf staan. Staat een huisdier wel geregistreerd, dan wordt er vaak niet aan gedacht om een telefoonnummer- of adreswijziging door te geven. Het is dus belangrijk dat huisdiereigenaren er voor zorgen dat de adresgegevens in de databank up-to-date blijven. "Identificeren, registreren en controleren” is dan ook het advies.