Overlijden van een huisdier :

Helaas komt er een moment dat het dier overlijdt. Dat kan op een natuurlijke manier of door euthanasie. De periode daarvoor kan zeer kort zijn (bv.door een aanrijding) of lang (bij ziekte). In het laatste geval is het moeilijk om het moment vast te stellen wanneer het niet meer dierwaardig is om te leven. De dierenarts heeft hierin een adviserende rol, maar de baas moet zelf beslissen wanneer....  En dat is een zeer moeilijke!
 
Als het dier geeuthanaseerd wordt, geef ik eerst een narcosemiddel. Dan volgt de definitieve injectie in de bloedbaan. Kort daarna overlijdt het dier.
 
Misschien is het verstandig om er van te voren over na te denken wat u na het overlijden van uw dier wilt: begraven of cremeren. In geval van het laatste kunt u eventueel het as terugkrijgen om te verstrooien of te bewaren.
 
www.dierencrematoriumstadskanaal.nl