Nierfalen bij de kat

Nierproblemen bij de oudere kat

Het is zeker een goede gewoonte om minstens 1 keer per jaar uw kat helemaal te laten nakijken door de dierenarts. In veel gevallen gebeurt dit ook, bij de jaarlijkse enting. Sommige katten worden echter niet (meer) jaarlijks gevaccineerd en daarbuiten kunnen ze natuurlijk ook gedurende het jaar ziekte ontwikkelen.

Bij bepaalde ziekten is het belangrijk om deze in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen! Bijvoorbeeld: chronische nieraandoeningen zijn een veel voorkomende oorzaak van ziekte en sterfte bij katten. De verschijnselen van nierfalen worden helaas pas zichtbaar als 2/3 van de werking van de nieren al is verdwenen. En nierweefsel kan eenmaal aangetast zich niet meer herstellen. En een niertransplantatie wordt niet gedaan. Door een vroege herkenning van een nieraandoening stijgt bij een juiste behandeling de levensverwachting van uw kat.

De verschijnselen van nierfalen zijn vooral véél drinken, vermageren, gebrek aan eetlust, braken en een slechte vacht. Mede door weerstandsvermindering komen vaak andere problemen als urineweginfecties, een te hoge bloeddruk en bloedarmoede dan ook voor.

Hoe werkt deze niercheck?

Voor een vroege diagnose van nierproblemen heeft het zin de urine van uw kat te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van eiwit, het sediment van de urine en het soortelijk gewicht(=de mate van verdunning van de urine) wordt bepaald. Het liefst worden twee monsters onderzocht: één van 's morgens vroeg en één van begin van de middag. Dit laatste zegt iets over het concentrerend vermogen van de nieren. Indien geen afwijkende resultaten gevonden worden wordt aangeraden het onderzoek jaarlijks te herhalen.
Zijn de resultaten van deze eenvoudige niercheck afwijkend dan kan een afspraak voor een consult gemaakt worden, waarbij de kat wordt onderzocht en de mogelijkheden voor verder onderzoek besproken worden. Als meer dan 75% van de nieren niet meer werkt gaan bij een bloedonderzoek de nierwaarden pàs stijgen. De kat kan het falen héél lang compenseren.

Wat moet u doen!
Om de urine op te vangen kunt u de kattenbak leegmaken en er een dun laagje keukenpapier in doen. Als de kat hierop geplast heeft, kunt u het papier met een plastic handschoen uitknijpen en de urine in een schoon potje doen. Eventueel kunt u anders een zakje kat-kor gebruiken. Dit is bij ons verkrijgbaar.
Het zakje bevat niet absorberende korrels voor in de kattenbak, een pipet om de urine op te zuigen en een verzamelbuisje voor de urine.
Het is van belang de urine zo snel mogelijk bij de praktijk in te leveren, liefst binnen 8 uur na het verzamelen.