Grasspriet!Soms kan het gebeuren dat jouw kat plotseling ziek wordt. Kokhalzen, hoesten, niezen en moeite met slikken. Deze symptomen lijken erg op niesziekte. De kat kan soms zelfs gewoon nog eten. Het is een alarmerend beeld.
De oorzaak is dat de kat gras heeft gegeten en dat een spriet zich in de keel bevindt. het voorste deel daarvan over het zachte gehemelte richting neus gaat. De grasspriet is ruw in de ene richting en glad aan de andere zijde. Daardoor kan hij wel opschuiven maar niet meer terug.   

               

Door de bek te openen kun je helaas niet diep genoeg kijken. De diagnose moet worden gesteld d.m.v. keel inspectie onder narcose. Daarvoor wordt een speciale lamp gebruikt, een laryngoscoop. Wordt de grasspriet gevonden dan dient die voorzichtig met een pincet verwijderd te worden. Als niet wordt opgemerkt dat er een grasspriet in de neus zit dan zal, na verloop van tijd, de spriet via de neus naar buiten worden gewerkt. Dit gaat gepaard met een ernstige ontsteking, met pusvorming. Logisch dat dit bij de kat veel ongemak veroorzaakt.